Thay đổi ảnh đại diện

Diễn đànDanh mục : VssIDThay đổi ảnh đại diện
Nguyễn Phi Phong hỏi 2 tháng trước

Trên phần mềm VssID tôi đã khai báo thông tin đầy đủ rồi nhưng tôi muốn thay đổi hình ảnh đại diện trên tờ khai thì tôi phải làm sao. Hiện tại bây giờ thẻ BHYT đến 31/08/2021 thì hết hạn  như vậy tôi có thể chờ gần tới ngày hết hạn rồi làm luôn được không hay tôi phải đăng ký VssID trước

âu trả lời
To Trần Nhân viên trả lời 2 tháng trước

Khi đã đăng ký xong bạn vẫn có quyền thay đổi ảnh đại diện bất kỳ lúc nào, không cần phải đợi đến lúc hết hạn thẻ nhé: https://tuvanbhxh.net/thay-doi-anh-dai-dien-vssid/

Phùng Thị Kim Liên trả lời 2 tháng trước

Khi thay đổi hình đại diện thì có cần đến cơ quan bhxh để phê duyệt hay họ sẽ tự phê duyệt vậy 

To Trần Nhân viên trả lời 2 tháng trước

Bạn cần đến BHXH để duyệt nhé

Câu trả lời của bạn