Sửa lại tên người giám hộ

Diễn đànSửa lại tên người giám hộ
Hoàng linh hỏi 4 tháng trước

Do em thử đăng ký kê khai cho con bạn e. Nhưng dùng tài khoản vssid của e. Giờ muốn sửa lại người giám hộ là ban e thì phải làm sao.Bài viết liên quan
âu trả lời
To Trần Nhân viên trả lời 4 tháng trước

Trên ứng dụng hiện tại không cho phép đổi người giám hộ.Do đó bạn chỉ có thể liên hệ với BHXH nơi duyệt tài khoản của bạn, hủy tài khoản của đứa bé, sau đó đăng nhập thông tin người giám hộ đúng rồi đăng ký lại.Bài viết liên quan
Câu trả lời của bạn