Mình vừa đăng ký nhưng số điện thoại lỡ sai 1 số cuối

Diễn đànDanh mục : VssIDMình vừa đăng ký nhưng số điện thoại lỡ sai 1 số cuối
Nguyễn Thị Triềm hỏi 1 năm trước

Mình vừa đăng ký nhưng số điện thoại lỡ sai 1 số cuối. Có cách nào sửa lại mà ko phải lên cơ quan ko ạ?

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/
âu trả lời
To Trần Nhân viên trả lời 1 năm trước

Nếu không muốn lên BHXH, thì bạn có thể liên hệ với chủ nhân số điện thoại bạn đăng ký nhầm nhờ họ cung cấp mật khẩu để bạn đăng nhập vào tài khoản sau đó tiến hành đổi số điện thoại thành số điện thoại của bạn.

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/