Điền sai số điện thoại

Diễn đànDanh mục : VssIDĐiền sai số điện thoại
lê văn vinh hỏi 2 tháng trước

mình điền sai số điện thoại, mã bảo hiểm của mình là 0125347886. giúp mình với

âu trả lời
To Trần Nhân viên trả lời 2 tháng trước

Nếu bạn điền sai số điện thoại thành số điện thoại của người khác, thì chúng tôi xint] vấn bạn 02 hướng như sau:
1 – Liên hệ với số điện thoại đã đăng ký nhầm để xin mật khẩu đăng nhập ứng dụng sau đó đổi số điện thoại thành số của bạn: HD khắc phục sai số điện thoại: https://tuvanbhxh.net/khac-phuc-loi-khi-dang-ky-to-khai-vssid/
2. Liên hệ với cơ quan BHXH hủy tài khoản đó, đăng ký lại tài khoản mới

Câu trả lời của bạn