khong-dang-ky-cho-con-duoc

Diễn đànDanh mục : VssIDkhong-dang-ky-cho-con-duoc
Võ Xuân Bình hỏi 3 tháng trước

Xin chào!
Xin cho hỏi tôi muốn đăng ký cho con, đã scan QR code của Thẻ BHYT của cháu, upload Khai sinh, hình, nhưng nhập mã OTP cứ bị “Signature invalid”. 
Tôi làm lại mấy lần đều bị!
Vui lòng hỗ trợ
 
 Bài viết liên quan
âu trả lời
tuvanbhxh trả lời 3 tháng trước

Do thời điểm đó ứng dụng bị lỗi nên bạn vui lòng thử lại nhéBài viết liên quan
Câu trả lời của bạn