Không lấy lại được mật khẩu

Diễn đànDanh mục : VssIDKhông lấy lại được mật khẩu
Khang hỏi 1 năm trước

E chưa được báo mã OTP để lấy Mật khẩu. Khi chọn quên Mật khẩu và nhập số điện thoại thì báo lỗi chưa được đăng kí trong khi e đã đăng kí và có thông tin tờ khai ạ

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/
âu trả lời
To Trần Nhân viên trả lời 1 năm trước

Bạn có thể cung cấp mã số để chúng tôi tra cứu xem bạn có đăng ký VssID chưa ạ?

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/
Trang trả lời 1 năm trước

7930091634

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/