co-nguoi-nhap-nham-sang-so-dien-thoai-minh

Diễn đànDanh mục : VssIDco-nguoi-nhap-nham-sang-so-dien-thoai-minh
Danh hỏi 3 tháng trước

Mình liên tục nhận được thông báo về mã OTP giao dịch điện tử BHXH. Có thể ai đó đăng ký nhầm. Có tin nhắn sau đó báo số sổ BHXH 7932602488 có giao dịch gì đó nhưng đây không phải số sổ của mình. Có thể người khác nhập nhầm số điện thoại. Admin cho mình xin số điện thoại của số sổ BHXH trên để mình liên lạc họ nhé.Bài viết liên quan
âu trả lời
admin trả lời 3 tháng trước

Bạn liên hệ với số này nhé 0902856997. Tuy nhiên hồ sơ này vẫn chưa được phê duyệtBài viết liên quan
Danh trả lời 3 tháng trước

đây là số của mình. Admin vui lòng xóa tin nhé, để tránh lộ thông tin.
Vậy nhờ admin ko duyệt các hồ sơ liên quan đến số BHXH 7932602488 vì đây không phải sổ sổ của mình. Xin cám ơnBài viết liên quan
Câu trả lời của bạn