co-nguoi-nhap-nham-sang-so-dien-thoai-minh

Diễn đànDanh mục : VssIDco-nguoi-nhap-nham-sang-so-dien-thoai-minh
Danh hỏi 1 năm trước

Mình liên tục nhận được thông báo về mã OTP giao dịch điện tử BHXH. Có thể ai đó đăng ký nhầm. Có tin nhắn sau đó báo số sổ BHXH 7932602488 có giao dịch gì đó nhưng đây không phải số sổ của mình. Có thể người khác nhập nhầm số điện thoại. Admin cho mình xin số điện thoại của số sổ BHXH trên để mình liên lạc họ nhé.

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/
âu trả lời
admin trả lời 1 năm trước

Bạn liên hệ với số này nhé 0902856997. Tuy nhiên hồ sơ này vẫn chưa được phê duyệt

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/
Danh trả lời 1 năm trước

đây là số của mình. Admin vui lòng xóa tin nhé, để tránh lộ thông tin.
Vậy nhờ admin ko duyệt các hồ sơ liên quan đến số BHXH 7932602488 vì đây không phải sổ sổ của mình. Xin cám ơn

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/
Phạm văn đệ trả lời 1 năm trước

Nhờ admin kiểm tra dùm so so bhxh: 4504005738 đăng ký vssid bằng số điện thoại nào 

Chia sẽ bài viết:

Vì lý do kỹ thuật nên hiện tại chức năng bình luận tại thời khóa. Mọi câu hỏi quý đọc giả vui lòng gửi vào trang chuyên hỏi đáp BHXH tại địa chỉ: https://hoidapbhxh.vn/